Art. 1 Definities

Webshop: de virtuele winkel van Demo-Spel (www.demo-spel.be)
Product: dit zijn de diensten en goederen die te koop aangeboden worden in de webshop. Enkele voorbeelden hiervan zijn: bordspellen, kaartspellen, buitenspellen, …
Koper: is de persoon die de webshop bezoekt en een of meerdere producten aankoopt.

Art. 2 Prijs

Alle in de webshop vermelde prijzen zijn in euro (€), inclusief 21% of 6% BTW afhankelijk van het product, exclusief verzendingskosten. Indien er door een vergissing een foutieve prijs werd meegedeeld zullen wij deze onmiddellijk corrigeren en de koper op de hoogte stellen. Bij een prijswijziging heeft deze het recht om van de aankoop af te zien.

Art. 3 Bestelling, betaling via webshop en e-bevestigin

De koper kan zijn bestelling ingeven via de webshop. Hierna ontvangt hij een aankoopbevestiging per e-mail.

De email bevestiging maakt de koop definitief. Bij het plaatsen van een bestelling moet de koper minimum 16 jaar oud zijn, of moet er een akkoord van de ouders/voogd zijn.

Art. 4 Betaling

De betaling gebeurd via overschrijving, banccontact of cash indien de producten worden afgehaald of verzonden. 
De producten worden verstuurd of kunnen afgehaald worden zodra ze bij Demo-Spel beschikbaar zijn. Bij afhaling wordt een e-mail gestuurd zodra de producten beschikbaar zijn. Door betaling geeft de koper te kennen dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Demo-Spel.
Demo-Spel is nooit verplicht om tot levering over te gaan als de bestelde producten nog niet zijn betaald en de producten blijven eigendom van Demo-Spel tot de betaling is uitgevoerd.
Indien de betaling voor de bestelde producten na 7 dagen nog niet is ontvangen worden de producten niet meer gereserveerd voor de klant. Dit betekent echter niet dat de bestelling nietig wordt verklaard.

Art. 5 Aflevering van de bestelde producten

De aangekochte producten kunnen:

– of door de koper afgehaald worden te Leuven, Sint-Hubertusstraat 3.
– of door Demo-Spel verzonden worden naar het in de bestelling opgegeven adres van de koper. In dit geval kan er een verzendingskost worden aangerekend. De verzendingen gebeuren via Bpost.

Art. 6 Terugname

Als u niet tevreden bent over uw aankoop dient u dit aan ons te melden via het contactformulier. U dient vervolgens het product binnen de 14 dagen na ontvangst aan ons retour te sturen. De adresgegevens zullen door ons ter beschikking worden gesteld. De verzendingskosten voor de retour zijn voor rekening van de klant. Wanneer aan de voorwaarden is voldaan zullen wij het betaalde bedrag verminderd met de verzendingskosten binnen de 30 dagen terugstorten op de door u opgegeven rekening.

Voorwaarden:

– Het product werd aangekocht bij Demo-Spel;
– Het product zit in de originele verpakking en is nog steeds intact;
– Het product werd niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik.

Art. 7 Aansprakelijkheid tijdens de verzending

Geen enkele verantwoordelijkheid wordt geaccepteerd voor het verlies of de beschadiging, direct of indirect, wat de oorzaak ook moge zijn nadat de producten onze opslagplaats hebben verlaten. Indien het product beschadiging oploopt tijdens de verzending of zoekt raakt door een fout van de transporteur kan de koper alleen vergoed worden voor de geleden schade in de mate dat de verzekering van de transporteur de schade dekt. Indien gewenst kan u contact met ons opnemen om een verzekerde verzending te bekomen. Mits een kleine toeslag kan u de producten verzekeren zodat alle schade kan vergoed worden.

Art. 8 Aansprakelijkheid

De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

De door de koper vermelde adresgegevens houden voor hem een verbintenis in: in geval van vergissing in deze gegevens kan Demo-Spel niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zich zou kunnen bevinden om het bestelde product te leveren. Bij een tweede verzending zullen altijd de werkelijk gemaakte verzendkosten worden doorgerekend (ook als de eerste verzending gratis was).

Art. 9 Betwistingen

Eventuele klachten dienen door de koper via het contactformulier of door aangetekende verzending en binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de producten worden overgemaakt aan Demo-Spel. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Art. 10 Gegevensbeheer

De persoonlijke gegevens van de koper worden in een geautomatiseerd bestand opgeslagen. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor het verschaffen van informatie aan de koper, voor het opvolgen van de bestellingen en voor het versturen van onze nieuwsbrief. In geen enkel geval zullen deze gegevens aan derden ter beschikking gesteld worden. De koper kan deze gegevens te allen tijde opvragen en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen, stuur ons hiervoor eenvoudig een bericht via het contactformulier. 

Email adres, voor- en achternaam wordt opgeslagen in Mailchimp. Geen andere gegevens worden opgeslagen. Adres gegevens worden enkel gebruikt voor de verzending van het pakket indien nodig.

Art. 11 Beschikbaarheid

Onze producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Als we de producten zelf niet op voorraad hebben zijn we afhankelijk van de meldingen die we ontvangen van onze leveranciers. Op het moment dat de koper een bestelling doet zullen we de producten die we niet zelf op voorraad hebben zo snel mogelijk bestellen en brengen we de koper op de hoogte van de vermoedelijke levertermijn. Alle fouten en wijzigingen zijn onafhankelijk van onze wil en vallen niet binnen onze verantwoordelijkheid. Mocht een product na bestelling niet beschikbaar zijn, dan wordt u hiervan per e-mail zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, waarna u een volledige terugbetaling van de bestelde goederen zal ontvangen.

U hebt het recht de bestelling te annuleren als de wachttijd meer dan 21 werkdagen bedraagt en we de bestelde producten nog niet hebben overgedragen aan onze transporteur. Indien het product niet op voorraad is en het is belangrijk dat u het voor een bepaalde datum ontvangt, vragen wij u om ons vooraf te contacteren zodat we u een zo correct mogelijke inschatting kunnen geven van de haalbaarheid van de door u gewenste leveringsdatum.

Art. 12 Ontbinding van verkoop

In samenspraak met Demo-Spel kan als uitzondering een aankoop nietig worden verklaard. Indien er reeds kosten werden gemaakt door de bestelling heeft Demo-Spel het recht een vergoeding te vragen voor deze kosten.

Demo-Spel behoudt zich steeds het recht om de verkoop eenzijdig nietig te verklaren. Uiteraard worden dan de reeds betaalde gelden terugbetaald.